به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، عصر یکشنبه نماینده مردم درگز استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیدار و گفتگو کرد.

عبدالله حاتمیان در این دیدار ضمن اشاره به ارزش خاک و آب و اثربخشی اقدامات آبخیزداری و حفاظتی سازمان جنگل ها، بر تداوم آنها خصوصا در حوزه انتخابیه خود تاکید کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین حفظ و توسعه گوشش گیاهی را در کنترل سیلاب و جلوگیری از فرسایش خاک اساسی خواند و توسعه فعالیت های منجر به توسعه پوشش گیاهی منطقه درگز را خواستار شد.

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این دیدار با تشکر از توجه خانه ملت و حمایت از اقدامات حفاظتی و آبخیزداری سازمان جنگل ها در اقصی نقاط کشور، به اختصاص اعتبار توسط مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های آبخیزداری اشاره کرد و بر سنگین تر شدن مسؤولیت سازمان جنگل ها و تداوم اقدامات آبخیزداری با تمام توان تاکید کرد.

دکتر خسرو شهبازی همچنین مشارکت مردم در اجرای طرح ها و پروژه های منابع طبیعی را موضوعی بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: مشارکت و حضور مردم از عوامل اصلی پایداری و پیشرفت پروژه‌ها و طرح های سازمان جنگل هاست.