معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: آبخیزداری یکی از موثرترین راه های جلوگیری از سیلاب و رواناب هاست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، با حضور امیری معاون عمرانی استانداری، نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و فتحی بیرانوند مدیر کل محیط زیست لرستان، پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز شمال شهر خرم آباد، زیر حوزه منطقه سرمَرغ کلنگ زنی شد.
گودرز امیری با اشاره به اینکه احداث سدهای خاکی و سنگی ملاتی در کل استان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: پنج نقطه از این بندها را بصورت نمادین کلنگ زنی نموده‌ایم که امیدوارم این رویه در سایر نقاط استان تداوم داشته باشد؛ چرا که احداث همین بندها می تواند از ورود سیلاب به شهر خرم آباد و خرم رود جلوگیری کند.
وی افزود: خوشبختانه در ۲ سال گذشته توسط استاندار لرستان و مدیر کل منابع طبیعی استان، اعتبارات بسیار خوبی برای منابع طبیعی جذب شده که الحق و الانصاف مجموع فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار رضایت بخش بوده است.
در ادامه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان بیان داشت: این حوزه شامل ۶ زیر حوزه اصلی است که حاوی ۴۹ زیر حوزه فرعی، ۱۰ هزار هکتار مرتع، ۸ هزار هکتار مستثنیات و ۲۵ هزار هکتار جنگل می باشد.
شیرزاد نجفی خاطرنشان نمود: زیر حوزه سرمَرغ ۴ هزار و هشتصد هکتار وسعت دارد که اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.
وی‌ گفت: عملیات‌های بندخاکی، سنگی ملاتی، بتنی، جنگل کاری، اصلاح و توسعه مراتع، سوخت جایگزینی و مبارزه با آفات و امراض از جمله زیر پروژه‌هایی هستند که در حوزه شمال خرم آباد به اجرا در خواهد آمد.
نجفی در پایان اهداف این پروژه را کنترل رواناب ورودی به شهر خرم آباد و خرم رود، کاهش خسارات ناشی از سیل در شهر خرم آباد، تغذیه سفره های زیرزمینی، کنترل رسوب وارده به شهر و خرم رود و... دانست و اظهار کرد: محل تامین اعتبار این حوزه و زیر حوزه های مرتبط، صندوق توسعه ملی بوده است.