رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت گفت: در پروژه نهالکاری و بیابان زدایی از مشارکت بومیان و بهره برداران منابع طبیعی استفاده و در مجموع با اجرایی شدن پروژه کوگوئیه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۵۰ نفر فراهم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان- ایمان مشایخی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت گفت: پروژه کوگوئیه یکی از پروژه‌های اولویت دار ما در مناطق فاقد پوشش و یا کم پوشش گیاهی این شهرستان است، زیرا این مناطق منشا برداشت ذرات ماسه و تولید گرد و غبار محسوب می‌شوند.

او افزود: هدف از اجرای این پروژه، کنترل فرسایش بادی و گرد و غبار، افزایش سرانه پوشش گیاهی مناطق بیابانی، تولید اکسیژن، تلطیف هوا، کمک به تنوع زیستی و بازگشت گیاهان بومی منطقه به اکوسیستم است، و این مسئله اقدامی موثر در راستای کنترل گردو غبار است.

مشایخی تصریح کرد: این پروژه درسال جاری در مساحتی برابر ۴۰۰ هکتار در منطقه کوگوئیه این شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۸ در حال اجرا است وتا کنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جیرفت گفت: در این پروژه از مشارکت بومیان و بهره برداران منابع طبیعی استفاده شده و در مجموع با اجرایی شدن پروژه کوگوئیه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۵۰ نفر فراهم شد.

ایمان مشایخی اظهار داشت: نهال‌های کشت شده در این پروژه از گونه‌های سازگار به مناطق خشک و بیابانی نظیر کهور و کنار می‌باشد.