رئیس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان کازرون گفت: عملیات اجرایی پروژه آبخیزداری زیر حوزه دشت برم شهرستان کازرون با پیشرفت فیزیکی 45 درصد ادامه دارد.

سید مجتبی ایران ‌محبوب رئیس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان کازرون با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: این بندسنگی ملاتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 600 میلیون ریال در حال اجرا است و طی یکی دوماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

وی با اشاره به وسعت 6 هزار و 600 هکتاری حوزه آبخیز تحت پوشش این پروژه گفت: این بند سنگی ملاتی بطور میانگین قادر به استحصال و جمع آوری 205 هزار متر مکعب آب در سال می باشد.

رئیس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان کازرون حفاظت و کنترل سیلاب و احیاء و توسعه پوشش جنگلی زیر حوضه منطقه دشت برم‌ را از دیگر اهداف مهم این پروژه عنوان کرد و گفت: در این پروژه سنگی ملاتی در مجموع یک هزار و 903 متر مکعب مصالح سنگ و سیمان بکار رفته است. 

وی در ادامه با توجه به اهداف اجرای عملیات و مدیریت آبخیزداری و ارزیابی های به عمل آمده از سازه های مکانیکی در اجرای این طرح آبخیزداری افزود: کنتـرل و جلوگیری از وارد شدن رسوبات به حوزه سد دلواری و نیز پیشـگـیـری از وقوع سیل و و خسارات وارده به روستائیان و ساکنان محدوده این پروژه از جمله اثرات مثبت این پروژه است.