رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان زنجان از آغاز اجرای عملیات بذرپاشی و کپه کاری در سطح مراتع استان از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- سعید حسنلو با اشاره به عملیات اجرای بذرپاشی و کپه کاری در مراتع شهرستان های ابهر، ایجرود و خرمدره آغاز شده است گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان عملیات بیولوژیک در شهرستان های ماهنشان، طارم و خدابنده نیز در روزهای آینده اجرایی می شود.

حسنلو با بیان این که در سال جاری 320 هکتار از مراتع ابهر کپه کاری، و 100 هکتار بذرپاشی می شود افزود: 30 هکتار از مراتع ایجرود بذرپاشی و 75 هکتار از اراضی خرمدره نیز کپه کاری انجام خواهد شد.

به گفته رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان عملیات کپه کاری در 250 هکتار از اراضی ماهنشان، 134 هکتار طارم و 80 هکتار از مراتع خدابنده انجام خواهد شد.

این مقام مسئول هدف از اجرای این طرح در سطح مراتع استان را افزایش تولید علوفه و حفاظت خاک اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 1 هزار و 28 هکتار کپه کاری و 200 هکتار نیز بذر پاشی در کل اراضی شناسایی شده استان صورت گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: طی سال جاری نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بخش مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 1 میلیارد و 240 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.