روز گذشته مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حکمی مهندس مژگان احسانی را به سمت سرپرستی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری این سازمان منصوب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خانم احسانی پیش از این معاون فناوری و اطلاعات دفتر تحول اداری بود و اکنون جانشین میثم حسینی لر شد.