دکتر مرتضی شریفی عضو سابق شورای عالی جنگل که  تنها سه، چهار سال از عمر بازنشستگی اش می گذشت روز گذشته بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مرحوم دکتر شریفی از کارشناسان برجسته جنگل بود و در زمینه جنگل در دانشگاه نیز تدریس می کرد.
دکتر شریفی تا کنون چندین بار از سوی سازمان جنگل ها در کنفرانس های خارجی جنگل شرکت کرده و چندین مقاله ارزشمند از او در نشریات خارجی و داخلی به چاپ رسیده است.
مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها درگذشت این استاد فقید و فرهیخته را به خانواده ایشان و همکاران او در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تسلیت می گوید.