معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: در راستای اجرای طرح ۳ در ۱۴ در ۱۴۰۰، با مشارکت بخش خصوصی و مردم ضریب حفاظتی در مناطق خشک و بیابانی، افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط‌ عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، نشست اعضای کمیته فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حضور مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور با موضوع سیاست‌ها و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی برگزار شد.
داودی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در مورد این نشست اظهار کرد: بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی مدیریت مناطق بیابانی، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در استان‌ها باید بتوانند در مناطق خشک و بیابانی مدیریت بهتری در جهت توسعه طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی داشته باشند و از مشارکت بخش خصوصی، مردم و سایر بخش‌ها در این راستا استفاده کنند تا بتوانند ضریب حفاظتی را در مناطق افزایش دهند‌.
وی اضافه کرد: این سیاست‌ها به دنبال بسترسازی برای آغاز یک حرکت مشارکتی در مناطق بیابانی است و افزایش همکاری‌ها را دنبال می‌کند چراکه با توجه به شرایط حاضر کشور و کمبودهایی که در حوزه اعتباری وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که همیشه نمی‌توان برای نگهداری و احیا هزینه کرد بلکه بهترین راه این است که ظرفیت‌های موجود را فعال کرد و از بهره‌برداران و مردم محلی بهره‌مند شد.
داودی عنوان کرد: بر اساس این دستورالعمل هدف این است که ضمن مدیریت و توسعه عرصه‌های احیا شده و مهار کانون‌های بحرانی که در کشور وجود دارد، زمینه هماهنگی برای توسعه مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در امر احیا و بهره‌برداری پایدار از عرصه‌های بیابانی و مقابله با پدیده بیابان‌زایی بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به ابلاغ این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: یک برنامه اجرایی در این راستا به ادارات کل‌ ارسال شده است که با عنوان ۳ در ۱۴ در ۱۴۰۰ از آن نامبرده می‌شود و ۳ محور اصلی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
داودی از اختصاص ۹۵۰ هکتار از مساحت بیابانی استان قم به این طرح یاد کرد و گفت: ۱۷۸ هزار هکتار مناطق بیابانی در استان قم داریم که باید برای این مساحت راهکار و چاره‌ای درنظر گرفته شود.
وی با اشاره به شناسایی ظرفیت‌ها و همچنین موانع اجرای این طرح در قم ادامه داد: سیاست‌ها و ضوابط مدیریت مناطق بیابانی به سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت تقسیم‌بندی شده است که در بخش کشاورزی می‌توان به چرای دام، شترداری، توسعه گیاهان دارویی و  زراعت چوب، در بخش خدمات می‌توان به اقامت‌های گردشگری، بوم‌گردی و قرق بیابانی و در بخش صنعت می‌توان به انرژی‌های نو و رسوبات بادی اشاره کنیم.
داودی گفت: در این راستا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با محوریت اداره امور بیابان و اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی قرار است اقداماتی را انجام دهد تا بتوانیم موانع را با استفاده از ظرفیت‌ها رفع کنیم و به اهداف خود در مناطق بیابانی برسیم‌.