حفظ و حراست از 20 هزار هکتار جنگلهای ارس- پسته در شهرستان سرخس ضروری است.
سید کمال الدین حیدری منش ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخس با بیان این خبر گفت: از 452 هزار هکتار وسعت شهرستان، بیش از ۲۰ هزار هکتار آن را جنگلهای ارس _ پسته تشکیل می دهد. که حفظ، حراست، بهره برداری و توسعه آنها نیازمند مشارکت مردم و ساکنین منطقه می باشد .
وی با اشاره به ارزش اقتصادی و غذایی پسته جنگلی گفت: در زمان ترسالی محصول به طور چشگیری افزایش می یابد که علاوه بر اشتغال زایی مستقیم، با توجه به کیفیت بالای این محصول، در صنعت دارویی، بهداشتی و غذایی حائز اهمیت است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخس خاطرنشان کرد: این محصول استراتژیک علیرغم گشت شبانه روزی یگان حفاظت جهت حراست از این جنگلها، متاسفانه گاهاً مورد سوء استفاده سودجویان قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: هرگونه سوءاستفاده از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی با گشت شبانه روزی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رصد می شود اما بدون شک مشارکت و همراهی مردم محلی، ساکنین در حوزه های آبخیز، دهیاران، شورای اسلامی روستاهای همجوار و همیاران طبیعت بازوی توانمند ما در امر حراست و حفاظت از این ثروت ملی می باشد.
حیدری منش گفت: تلفن 1504 بصورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه خبر سوء استفاده احتمالی از عرصه های ملی و منابع طبیعی میباشد.