رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور عصر امروز یکشنبه در شورای مدیران در احکامی جداگانه ابتدا مصطفی جلیلی را به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان منصوب کرد. قبلاً مسئولیت این حوزه بر عهده خانم نادیا مهرگان بود. مهرگان 30 سال خدمت اش در این حوزه به پایان رسید و اکنون به بازنشستگی نایل شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مسعود منصور در ادامه انتصابات، ابوالفضل معینی نژاد را به سمت مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی منصوب کرد. قبلاً در این حوزه علی جعفری سکاندار امور اداری بود. جعفری در حکمی از سوی رییس سازمان جنگل ها به سمت مدیرکلی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری منصوب شد. 
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مدت کوتاهی به سرپرستی خانم احسانی هدایت می شد. احسانی پس از سپردن سکان دفتر به علی جعفری سرانجام به جایگاه  نخست خود برگشت و به عنوان معاون دفتر فناوری اطلاعات انجام وظیفه خواهد کرد.
منصور در جلسه معارفه مدیران از خدمات خانم ها احسانی و مهرگان تشکر کرد و از همه بازنشستگان خواست سازمان را از تجارب ارزشمندشان بی بهره نگذارند.

**بهره مندی از مشارکت همکاران در تصمیم گیری ها
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور در ادامه این نشست، امانتداری، پاکدستی، نظم و برنامه ریزی و بهره مندی از مشارکت همکاران در تصمیم گیری و تصمیم سازی را خواستار شد.
او گفت: در حوزه مالی انضباط مالی و رعایت کامل قوانین بسیار مهم  و مد نظر است و پیگیری تخصیص ها از خزانه دولت و پرداخت به موقع آن به استان ها و ستاد از ضروریات است که مدیر و ذیحساب مالی باید راهکارهای اساسی آن را دنبال نماید.
بر اساس این گزارش، پیگیری سامانه های الکترونیکی و دولت الکترونیک، اتوماسیون ملی، اصلاح برخی ساختارها و پروژه ها، رعایت نظم و انضباط مالی، تبدیل وضعیت نیروی انسانی، جذب نیرو و تزریق آن به مجموعه منابع طبیعی استان ها از جمله موارد مهم و  اولویت داری بود که مسعود منصور از بخش های اداری، مالی و تحول اداری مطالبه کرد.

**معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی پاسخگوی همه بخش های ستادی و استانی است 
عبدالرضا بازدار معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل ها در نشست شورای مدیران در سخنان کوتاهی گفت: این معاونت متعلق به همه همکاران منابع طبیعی در ستاد و استان هاست و وظایفی را که بر عهده دارد بی عیب و نقص نیست و قطعاً قابلیت نقد و انتقاد را دارد.
او از همکاران منابع طبیعی خواست با تحلیل اوضاع سازمانی و ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده به این حوزه نسبت به پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای جایگاه نیروی انسانی آن اقدام نمایند.