فرم‌ها و شیوه‌نامه مشارکت تعاونی‌ها و تشکل‌های محلی بر اساس بند ب ماده ۲۹


متن بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع‌طبیعی و محیط‌‏زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و  سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام ‏دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد ‏اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌‏های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند. 
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین ‏صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه ‏و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‏ 

دریافت آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

دریافت شیوه نامه صدور مجوز فعالیت تشکل‌ها

دریافت شیوه‌نامه تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها 

دریافت پیش نویس الگوی تدوین اساسنامه تشکل‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری 

دریافت فرم درخواست صدور مجوز فعالیت تشکل 

دریافت فرم درخواست تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها 

دریافت فرم خام گواهی صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها 

دریافت فرم خام گواهی مجوز تشکل

دریافت فرم پذیرش مسئولیت 

چاپ | ارسال به ديگران  |