مساحت و نقشه پوشش گیاهی 1399

- دریافت نقشه پوشش جنگلی زاگرس با استفاده از عکس‌های دهه 1340 (تولید سال 1399)  

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |