توفیق خدمت (از ابتدای سال 1399 تا مرداد 1400)  |  برای اولین بار: راه‌اندازی کد سه رقمی 139 و مرکز کنترل حفاظت از منابع‌طبیعی با امکان مانیتورینگ خودروها و نیروهای حفاظت  |  بعد از حدود ۲۰ سال: به هنگام سازی، تدقیق و تهیه نقشه پوشش گیاهی منابع‌طبیعی کشور  |  برای اولین بار: تاسیس و راه‌اندازی مرکز نوآوری منابع‌طبیعی و فن‌آوری‌های وابسته با مشارکت معاونت علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری   |  برای اولین بار: تاسیس و راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز با مجوز یونسکو  |  توسعه دولت الکترونیک: بهره‌برداری سامانه‌های "حمل و کنترل چوب‌آلات"،"حدنگاری"،"مانیتورینگ"،"استعلامات"،"اتوماسیون ملی"   |  

اخبار استان ها

کتابخانه چند رسانه ای