رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: پایداری عرصه‌های منابع طبیعی وابسته به ‏ارتباط مؤثر و صمیمیت میان همکاران منابع‌طبیعی و مردم است.‏
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس خلیل آقایی در ‏بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی آبخیزداری و آبخوانداری کشور گفت: منابع‌طبیعی متعلق ‏به مردم است و حفاظت و بهره‌برداری پایدار از آن بدون همکاری و مشارکت مردم میسر نیست. ‏
آقایی با تأکید بر اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات منابع‌طبیعی افزود: صمیمیت با مردم ‏زمینه همکاری‌ها و مشارکت مردم را فراهم می‌کند و تسهیلگرانی که هم اکنون ادارات کل ‏منابع‌طبیعی و آبخیزداری همکاری می‌کنند نقش مهمی در فرایند اعتمادسازی و گسترش ‏همکاری‌ها ایفا کنند.‏
ارائه گزارش پیشرفت اقدامات معاونت حفاظت و امور اراضی در خصوص مبارزه با آفات و بیماری‌ها و ‏کاداستر، ارائه گزارش اجرای کاداستر توسط اداره کل منابع‌طبیعی استان تهران و همچنین ارائه ‏گزارشی از تسهیلگر و عضو تعاونی یکی از حوزه‌های آبخیز استان قزوین از دیگر بخش‌های این ‏جلسه بود.‏
بر اساس این گزارش، با اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا کنون در بیش از شش ‏میلیون هکتار از اراضی ملی عملیات کاداستر اجرا شده است.‏