سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بزرگترین دغدغه خود در حوزه کاری را حفظ منابع طبیعی برشمرد و افزود: متاسفانه منابع طبیعی برای عموم به خوبی شناخته شده نیست و بجای اینکه در متن باشد در حاشیه است.
دکتر حمزه احمدی به خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها گفت: ارزش گذاری لازم روی منابع طبیعی انجام نشده است و درختان در اجرای طرح های عمرانی به راحتی قربانی می شوند.
وی افزود: اگر ارزش یک درخت و فوایدی که برای محیط زیست دارد محاسبه شود به هیچ قیمتی رضایت به قطع درختان در اجرای طرح های عمرانی و عمومی داده نمی شود.
حمزه احمدی که دکترای منابع طبیعی خوانده از علاقه خود به منابع طبیعی گفته و یاد آورشده است که عرق خاصی به منابع طبیعی دارد و با تمام وجود به ارزش های آن واقف است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که اولویت های اصلی او در قبول مسئولیت جدید در منابع طبیعی جنوب کرمان کدام است، به دو مقوله ترویج، آموزش و روابط عمومی اشاره کرد و یادآور شد که این دو برایش  بیش از هر چیزی پراهمیت است.
احمدی خاطر نشان کرد: در حوزه آموزش و ترویج تاکنون برنامه ریزی های خوبی انجام شده است و کارشناسان این حوزه روستا به روستا در کنار مردم قرار گرفته و کار منابع طبیعی بسوی مردمی شدن پیش می رود.
او همچنین کار در حوزه روابط عمومی را بسیار پر اهمیت و حساس خوالند و افزود: باید اقدامات انجام شده و در دست اجرا را به گوش افکار عمومی و مسئولین رسانده تا رضایت مندی مردم را شاهد باشیم
 سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در ادامه به اقدامات طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در منطقه اشاره کرد و گفت: سال گذشته با اعتباری معادل 26 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، فعالیت های منابع طبیعی در 26حوزه آبخیز و در 45 کارگاه منطقه ای اجرایی شده و امسال نیز اقدامات آبخیزداری در 40 حوزه با حجم اعتبارات 51 میلیاردی در 78 کارگاه منطقه ای با مردم و تسهیل گران انجام می شود.
احمدی اقدامات منابع طبیعی را در روستاهای جنوب کرمان مثبت ارزیابی کرد و گفت: مردم شاهد هستند که در هر منطقه طرح های آبخوانداری انجام شده است میزان آبدهی چاه ها و قنوات بیشتر شده و بعضاً طرح آبخیزداری جلوی سیل و فرسایش خاک را گرفته است.
وی در این زمینه به احداث یک بند خاکی در یکی از روستای جیرفت اشاره کرد که این بند خاکی سبب شده است بسیاری از درختان گردو در پایین دست اجرای طرح چهره شاداب به خود گرفته  و مردم منطقه این تفاوت را احساس کنند.
سرپرست منابع طبیعی جنوب کرمان در ادامه به کار مشترک منابع طبیعی با بنیاد مستضعفان اشاره کرد و افزود: این طرح مشترک با اجرا و بهره برداری از چندین بند آبخیزداری سنگی ملاتی در روستای دستجرد در شهرستان قلعه گنج آغاز شد و هدف از انجام این طرح، ایجاد آبادانی، پیشرفت و جلوگیری از مهاجرت مردمان روستا بوده است.
مسئول اول منابع طبیعی جنوب کرمان در ادامه مصاحبه با خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، از وجود 3 میلیون 568 هزار هکتارعرصه های منابع طبیعی در منطقه جنوب کرمان خبر داد و افزود: این میزان را  483 هزار هکتار جنگل های ایرانی- تورانی و خلیج عمانی، یک میلیون و 940 هزار هکتار عرصه های مرتعی و یک میلیون و 260 هزار هکتار را عرصه های بیابنی تشکیل می دهد.