رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه آبگرمکن خورشیدی ناجی جان جنگل ها شده است خاطرنشان کرد: با راه اندازی آبگرمکن خورشیدی در روستاهای حاشیه جنگل ها، درختان نفس راحتی می کشند و اهالی نیز دیگر برای تهیه هیزم و چوب به زحمت و مشقت نمی افتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مهدی آرمیون همچنین ادامه داد: پیش از اجرای این طرح اکثر خانواده هایی که در این روستاها ساکن هستند برای استفاده از آب گرم به ناچار از درختان جنگلی استفاده می کردند که این امر باعث از بین رفتن جنگل های منطقه می شد.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی زنجان با اشاره به این که اجرای طرح آبگرمکن های خورشیدی در استان از سال 94 و در یک روستا به عنوان پایلوت انجام شد گفت: با دریافت بازخوردهای مثبت از اجرای این طرح اکنون سالانه و به صورت منظم این طرح در روستاهای استان اجرا می شود.

آرمیون افزود: روستاهایی که در حاشیه جنگل ها مستقر هستند و راه های دسترسی به این آبادی ها صعب العبور است و همچنین از نعمت گاز و سوخت بی بهره هستند در اولویت اجرای این طرح می باشند.

وی با اشاره به این که هزینه خرید، حمل، نصب و راه اندازی این دستگاه ها به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد گفت: روستائیان فقط هزینه لوله کشی از آبگرمکن به آشپزخانه و حمام را پرداخت می کنند.

آرمیون با بیان این که این طرح در 12 روستا اجرا شده است گفت: تا کنون 294 آبگرمکن در این روستاها نصب شده است.

او با اشاره به این که یکی از اهداف این اداره کل حفاظت و حمایت از عرصه های طبیعی است، نصب آبگرمکن های خورشیدی را نیز یکی از گام های موثر برای رسین به این هدف برشمرد.

رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین گفت: طی سال جاری نیز از محل صندوق توسعه ملی آبگرمکن های خورشیدی تهیه و در روستاهای شناسایی شده نصب و راه اندازی خواهد شد.