رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان گفت: کشت گیاه دارویی باریجه در ۲۵۰ هکتار از مراتع شهرستان آرادان است که در ۴ سامانه شهرستان برای توسعه و احیا آن برنامه ریزی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- مهدی حسینی گفت: کشت گیاهان دارویی (باریجه) در ۲۵۰ هکتار از مراتع شهرستان آرادان یکی از پروژه‌های بیولوژیک صندوق توسعه ملی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری است که در ۴ سامانه شهرستان برای توسعه و احیا آن برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در همین راستا ۲۵۰ هکتار از اراضی مراتع لزوره، مرگسر، کهنه ده، سوته زار که پتانسیل کشت و توسعه گیاه باریجه را داشتند با انعقاد قرارداد با مجریان طرح‌های مرتعداری در حال حاضر مراحل مقدماتی اعم از مکانیابی و شناسایی مناطق مستعد با حضور کارشناسان اداره و مجریان طرح‌های مرتعداری در مراتع شهرستان آغاز گردید.