رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه از دستگیری فرد متخلفی که اقدام به قطع درختان مسیر بیستون به کرمانشاه کرده بود خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- شهاب شیرزادی اظهارداشت: فرد متخلفی که اقدام به قطع درختان در مسیر بیستون به کرمانشاه کرده بود دستگیر و برایش قرار وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی صادر شد.

وی گفت: سودجویان  برای منافع شخصی زمین‌ها را برای احداث سوغات سرا و اماکن تجاری تغییر کاربری می‌دهند.

شیرزادی افزود: این تغییر کاربری‌ها خلاف قانون است و با اقدامات گشت و کنترل ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سعی داریم مانع از اقدامات سود جویانه شویم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه گفت: در میان مقامات قضایی استان هم عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان وجود دارد.

براساس این گزارش تعداد ۴۸ اصله  درخت در این مسیر پر تردد قطع شد که تنه‌ی تعدادی از آن‌ها بعد از قطع شدن به آتش کشیده شده بود.

همچنین سال گذشته هم درختان کاج بیستون مورد دستبرد افراد سودجو قرار گرفت که به گفته مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای افراد متخلف هم قراروثیقه سنگین صادر شده است.