سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان رستم در بازدید از معدن بوکسیت آلومینیوم در روستای بابا گوشی این شهرستان گفت: دربازدید میدانی صورت گرفته هیچ گونه تخلف جدیدی مبنی بر فعالیت غیر مجاز این معدن مشاهد نشد ضمن آنکه با برنامه ریزی های انجام گرفته هرگونه فعالیت غیر قانونی از سوی متخلفان دراین معدن رصد و در صورت مشاهده برخورد قانونی نیز انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- بهاالدین سادات با اشاره به برداشتهای غیر مجاز و تخریب بخشی از منابع طبیعی دراین شهرستان رستم توسط متخلفان اظهار داشت: همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی در مقابله جدی با تعدی و تجاوز به انفال و نیز نظارت دقیق و به موقع موجب جلوگیری از بسیاری از خسارات به عرصه های منابع طبیعی و زیست محیطی خواهد شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان رستم با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت پیشگیری از فعالیت های غیر قانونی و پیشگیرانه متخلفان در اراضی ملی اظهار داشت: بازدیدهای میدانی از عرصه ها بویژه معادن بصورت مستمر و منظم توسط نیروهای تلاشگر یگان حفاظت منابع طبیعی انجام و کوچکترین تصرف غیرمجاز معادن در عرصه ها از چشم ماموران پنهان نخواهد ماند.

وی از شهروندان و مردم طبیعت دوست این شهرستان خواست در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه موارد مشکوک تخلف مراتب را از طریق پل ارتباطی 1504 یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.

لازم به ذکر است معدن باباگوشی به دلیل برداشت غیر قانونی در ماههای اخیر پلمپ و فعالیت آن متوقف گردید.