سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر استفاده از تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی داخلی و ‏خارجی برای نجات شمشاد هیرکانی تأکید کرد.‏
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دکتر خسرو شهبازی در شانزدهمین ‏جلسه ستاد مدیریت پایدار منطقه هیرکانی و نجات شمشاد که صبح امروز در چالوس برگزار شد ضمن تشکر ‏و قدردانی از فعالان و دست‌اندرکاران طرح نجات شمشاد هیرکانی خواستار کمک موسسات تحقیقاتی در این ‏خصوص شد و تأکید کرد: این آفات و بیماریها در خارج از کشور هم گسترش داشته و تجارب و دستاوردهای ‏تحقیقاتی داخلی و خارجی در این زمینه می‌توانند پشتوانه علمی خوبی برای فعالیت‌های اجرایی سازمان ‏باشند. ‏
سرپرست سازمان جنگل ها با اشاره به اقدامات حفاظتی و حمایتی از درختان شمشاد گفت: پایش و کنترل ‏آفات و بیماریها، تهیه بانک ژن و نگهداری بذور و نهال‌ها برای نجات و زنده‌مانی شمشاد حائز اهمیت است و ‏تکیه ما بر مبارزه بیولوژیکی و طبیعی به جای استفاده از سم است.‏
دکتر شهبازی با اشاره به استخراج و بهره‌گیری از دانش بومی گفت: اقدامات آموزشی ترویجی برای افزایش ‏آگاهی مردم محلی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد گسترش بیماری‌ها و آفات به سایر نقاط نباشیم. ‏

سرپرست سازمان جنگل‌ها در خصوص طرح جایگزین مدیریت جنگل‌های هیرکانی اظهار داشت: استفاده از تجارب ‏جوامع محلی هم در بخش مطالعات و هم در بخش اجرای کمک زیادی به اجرای طرح جایگزین خواهد کرد. ‏
خسرو شهبازی همچنین خواستار تسریع در اتمام مطالعات تفصیلی شد و تأکید کرد: باید در فرصت اندک باقیمانده ‏طرح جایگزین مدیریت جنگل‌های هیرکانی با پشتوانه مطالعاتی خوب تدوین و آماده اجرا شود.‏
وی با بیان اینکه ایران از نظر جنگل‌های طبیعی جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد، گفت: جنگل‌های کشورمان به ‏عنوان یک میراث طبیعی و ارزشمند برای نسل آینده حفظ می‌شود و وظیفه ما برای حفاظت و توسعه این ‏منابع خدادادی بسیار سنگین و مهم است.‏
دکتر عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها نیز در این جلسه گفت: باید از بخشی‌نگری پرهیز ‏کنیم و تمام توان خود را برای رفع موانع و مشکلات بکار ببریم تا بهتر از قبل جنگل‌های هیرکانی را مدیریت ‏کنیم.‏
دکتر نوبخت افزود: تهیه بانک ژن در مرکز بذر جنگلی خزر گام مؤثری برای نجات شمشاد و حفظ این گونه ‏ارزشمند خواهد بود.‏

گفتنی است در این جلسه مدیران کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان‌های شمالی حضور داشتند.‏