رئیس هئیت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی  هرمزگان گفت: کار، فکر و تدبیر باید در تعاونی ها نهادینه شود و از امکانات اولیه تولید استفاده کرد زیرا تعاونی ها با حمایت از صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی می توانند تحول عظیمی را در کشور ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- عیسی برخورداری پور افزود: در این میان بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد که می تواند ایفاگر نقش ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بوده وبن بست گشا باشد از اهمیت خاص برخورداراست.

وی گفت: جان گرفتن تولید در کشور بی شک نیازمند پارامتر هایی است که باید مورد توجه قرارگیرد در این میان اشتغال وامنیت شغلی در سایه تولید به وجود می آیدو تولید ملی مقدمه ای بر اشتغال زایی، کارآفرینی وافزایش بهره وری در تمامی عرصه ها به شمار می رود که بهبود وضعیت اجتماعی،رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی کشور را موجب می شود.

رئیس هئیت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان گفت: رهبر انقلاب بخش تعاون را به عنوان بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی واقتصادی همچنین اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز وکاهش وابستگی به منابع نفتی تلقی و معرفی کرده اند.

برخورداری پور افزود: بی تردید با مراجعه به تجارت جهانی و حتی ملی می توان اذعان کرد که بخش تعاون می تواند در اعتلاء وارتقا ء عمومی توانمندی ها و دسترسی برابر به فرصت ها، ایجاد اشتغال و تأمین اجتماعی برای آحاد مردم نقش بی بدیل و منحصر به فردی را ایفا کند ضمن آنکه خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت های اقتصادی، تولید برای صادرات و حضور در اقتصاد جهانی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی نیز از طریق تعاون و توجه به آن به کمال ممکن خواهدرسید.

وی شناخت فرصت های مانند صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی را ارکان لازم برای موفقیت تعاونی ها ضروری دانست و گفت: برای توسعه بخش تعاون عزم ملی نیاز است که مردم را برای فعالیت های اقتصادی به سوی بخش تعاونی سوق دهد.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی هرمزگان بر اهمیت توسعه مشارکت مردم درایده و نوآوری وطرح های جدید تاکید کرد و افزود:  اگر بخواهیم در عرصه جهانی و بین المللی توسعه ای موفق را دنبال کنیم باید متکی به توانایی مردم و مشارکت آنان بوده وبه روش های مبتنی بررشد توانمندی های درون تعاونی توجه شود.

وی افزود: مهمترین کار در سازماندهی تعاونی ها صادرات محصولات است که با این کار میتوان تولید و بازارفروش آنها افزایش پیدا کند.