نخستین جلسه مجمع معاونین برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در محل سازمان جنگل‌ها برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این جلسه که پیش ازظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت‌های مدیریت و منابع، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت و اصلاح فرایندها در جهت ایجاد دولت الکترونیک و موانع اجرایی بودجه‌ریزی عملیاتی از جمله مواردی بود که در نخستین جلسه معاونین برنامه‌ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.