مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها از انجام  توسعه و احیاء گیاهان دارویی در سطح 61 هزار هکتار از مراتع کشور در سال 97 خبرداد.

مهندس ترحم بهزاد  روز شنبه در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها اعلام کرد: از این میزان توسعه  13 هزار هکتار از محل صندوق توسعه ملی و 48 هزار هکتار با مشارکت بهره برداران انجام شده است.
بهزاد این رقم را در سال جاری 64 هزار هکتار اعلام کرده و یادآور شد: این فعالیت ها تحت عنوان طرح های بهره برداری انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: دیدگاه  و نگرش سازمان جنگل ها و به تبع آن دفتر فنی مرتع در باره کارکرد های مراتع کشور تغییر کرده و  اکنون در یک میلیون و 500 هزار هکتار از عرصه های مرتعی که دارای طرح های تلفیقی است طرح هایی مانند: زنبور داری، طبیعت گردی، توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، پرواربندی دام و پرورش ماکیان و وحوش و مرتعداری اجرایی می شود.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها در ادامه از تهیه طرح مرتعداری تلفیقی در این دو سال اخیر به وسعت یک میلیون و 500 هزار هکتار خبر داد و افزود که این طرح ها تماماً در اختیار بهره برداران قرار دارد.