مدیرعامل و اعضای اتحادیه سراسری تعاونی منابع طبیعی و کانون انجمن های صنفی مرتعداری پیش از ظهر روز یک شنبه با سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این نشست خسرو شهبازی با ابراز خشنودی از این نشست یادآور شد: 135 میلیون هکتار از عرصه های کشور ایران را منابع طبیعی تشکیل می دهد و سازمان جنگل ها برای مدیریت این عرصه ها نیازمند حضور و مشارکت مردم است و در این مسیر بدون همراهی مردم نمی تواند توفیقی بدست آورد.
وی گفت: مردم و افکارعمومی نقشه راه ما در منابع طبیعی هستند و با حضور مردم در منابع طبیعی است که پیام و رهنمود های مقام معظم رهبری که فرمودند« فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.» شکل می گیرد. 

** نقش آفرینی زنان در فرهنگ سازی، احیا و توسعه منابع طبیعی
شهبازی برحضور مردم بویژه حضور زنان در منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: دنیا امروزه  به این سمت حرکت می کند و نقش آفرینی زنان می تواند در فرهنگ سازی، احیا و توسعه منابع طبیعی تاثیرگذار باشد. 
وی اعلام کرد: من به تشکل ها و تعاونی ها اعتقاد دارم و می دانم که این صنوف می توانند به ارتباط و انسجام بین مردم و منابع طبیعی قوام و دوام  ببخشند.
سرپرست سازمان جنگل ها در ادامه بر تشکیل صندوق خرد منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: این صندوق می تواند به اشتغال و  درآمد زایی روستاییان و نیازمندان کمک کند.
وی یک بار دیگر خواستار حمایت از تعاونی های منابع طبیعی و تشکل ها شد و خاطر نشان ساخت: باید راهکارهای قانونی آن را هرچه سریعتر پیدا کرده و کارهای منابع طبیعی به آنان واگذار شود. 

**رویکرد مشارکتی در دستور کار سازمان جنگل ها قرار دارد
وحید جعفریان مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها در نشست اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی هدف از برگزاری آن را ارائه گزارش فعالیت های این تشکل ها و دریافت رهنمود از سوی سازمان جنگل ها دانست و افزود: یکی از تاکیدات سازمان جنگل ها رویکرد مشارکتی و تبیین نقش و جایگاه تعاونی ها و ساختار های مرتبط با آن است که به عنوان بخشی از سند راهبردی مشارکت مورد نظر است.

**انعقاد تفاهمنامه مشترک دفتر فنی مرتع با انجمن های صنفی مرتعداران
در این نشست همچنین مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها به انعقاد تفاهمنامه مشترک میان دفتر فنی مرتع با انجمن های صنفی مرتعداران ایران و اتحادیه سراسری تعاونی های منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهمنامه طرفین ملزم شدند حداکثر تلاش خود را برای رفع مشکلات مرتع داشته باشند.
ترحم بهزاد این همکاری های مشترک  را در قالب 8 بند بازگو کرد و گفت: واگذاری و اصلاح طرح های منابع طبیعی به انجمن صنفی مرتعداران،  بهره مالکانه طرح های مرتعداری، احداث سرپناه برای بهره برداران، عدم واگذاری عرصه ها برای کارهای غیر، نحوه نگهداری عرصه های مرتعداری توسط اتحادیه و انجمن، نحوه همکاری انجمن صنفی مرتعداری و کمک به برنامه های اجرایی و درخواست اتاق کار بخش هایی از بند های مصوب همکاری است.

** 65درصد فراورده های پروتئینی کشور توسط مرتعداران تولید می شود
همچنین در این نشست مالک پهلوان رییس انجمن صنفی مرتعداران کشور گفت: طرح توسعه مرتعداری و اقتصادی کردن مراتع کشور امروز یک ضرورت است و موضوع گیاهان دارویی و طرح توسعه صندوق منابع طبیعی کشور باید در دستور کار ما باشد.
پهلوان افزود: 65درصد فراورده های پروتئینی کشور و 20 درصد فراورده های لبنی که یکی از فراورده های ارگانیک و کوهستانی است توسط مرتعداران کشور تولید می شود. 
وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر 916هزار خانوار مرتعدار زندگی آنان وابسته به مراتع است.

**هدف از تشکیل اتحادیه، انسجام بخشی و انجام همکاری با منابع طبیعی است
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی منابع طبیعی نیز در این جلسه هدف از تشکیل اتحادیه را انسجام بخشی و انجام همفکری و  همبستگی لازم با منابع طبیعی دانست.
حسین رضایی،  اتحادیه تعاونی منابع طبیعی را پل ارتباطی مشارکت مردم  با منابع طبیعی برشمرد و گفت: اتحادیه و تعاونی ها از جنس مردم هستند و می توانند در احیاء، توسعه و حفاظت منابع طبیعی تاثیر گذار باشند. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی منابع طبیعی خواستار فعال شدن  بند ب ماده 29 قانون دایمی شد و افزود: این ماده قانونی می تواند در واسپاری بسیاری از فعالیت های منابع طبیعی به تعاونی ها کمک کند.

** حضور اعضای اتحادیه تعاونی در جلسات تصمیم گیری
آقای کلانتری دیگر اعضای اتحادیه سراسری تعاونی منابع طبیعی از استان فارس خواستار حضور اعضای اتحادیه در کمیته های فنی منابع طبیعی و جلسات تصمیم گیری شد و از رییس سازمان جنگل ها خواست اتحادیه تعاونی را همکاران منابع طبیعی قلمداد کنند.

**اتحادیه در حوزه منابع طبیعی مدیریت چرا را اجرا کرده است
آقای پویان دیگر اعضای انجمن صنفی مرتعداران از همکاری های مستمر و همه جانبه اداره کل منابع طبیعی استان البرز سخن گفت و افزود: منابع طبیعی البرز در تمامی جلسات تصمیم گیری اتحادیه را مشارکت می دهد و اتحادیه در این حوزه مدیریت چرا را اجرا کرده است.
وی گفت: هیچ دام سرگردان و غیر مجازی در مراتع البرز وجود ندارد و انجمن صنفی تلاش دارد تا مراتع اجاره داده نشود.

**حضور تشکل ها می تواند در شورای اداری منابع طبیعی نقش آفرین باشد
داریوش رحیمی عضو اتحادیه سراسری  تعاونی منابع طبیعی از استان گیلان نیز در این نشست  گفت: تعاونی ها و اتحادیه بسیار می توانند به منابع طبیعی در رسیدن به اهداف خود کمک کنند.
وی افزود: حضور این تشکل ها می تواند در شورای اداری منابع طبیعی استان بسیار نقش آفرین باشد اما متاسفانه استان ها ما را شریک کار خود نمی دانند.

***

پایگاه خبری سازمان جنگل ها درپایان می افزاید: دکتر خسرو شهبازی مسئول اول منابع طبیعی کشور از حضور اعضای اتحادیه در شورای اداری ستاد سازمان استقبال کرد و از مدیران کل دفتر ترویج و مراتع خواست با تهیه نامه ای از ادارات کل منابع طبیعی بخواهند زمینه حضور و مشارکت نماینده اتحادیه و انجمن صنفی مرتعداران را در جلسات کمیته فنی و شورای تصمیم گیری اداری فراهم کنند.