معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از پایان یافتن عملیات جنگل کاری به وسعت 100 هکتار در حوزه آبخیز آبعلی شهرستان دماوند که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به مرحله اجرا درآمده بود خبرداد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت ؛ سید علی عظیمی با بیان این مطلب افزود: این اقدام بیولوژیکی با هدف توسعه جنگل کاری و با کاشت گونه های جنگلی از جمله کاج سیاه، سرو نقره ای، داغداغان، عرعر، سنجد، زبان گنجشک و اقاقیا انجام شده است.

وی درباره دیگر اقدامات بیولوژیکی که در سطح استان تهران و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرائی شده است اظهار کرد: در بخش مرتع پروژه بوته کاری (کاشت گونه آتریپلکس) در سطح 135 هکتار در حوزه آبخیز اخترآباد شهرستان ملارد به مرحله اجرا درآمده و این عملیات مراحل پایانی خود را طی می کند.

عظیمی تصریح کرد: عملیات بذرکاری به همراه ایجاد هلالی های آبگیر که در سطح 850 هکتار و به منظور بهبود پوشش گیاهی و استفاده حداکثری از نزولات آسمانی در حوزه آبخیز سیاهکوه شهرستان ورامین اجرا شده یکی دیگر از پروژه های بیولوژیکی است که از پیشرفت فیزیکی صددرصدی برخوردار می باشد و به اتمام رسیده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در قالب طرح مشارکتی نیز در حوزه آبخیز وردیج- واریش و در روستای واریش در حوزه استحفاظی شهرستان تهران و با مشارکت جوامع محلی و شورای اسلامی روستا نهالکاری با استفاده از گونه های مثمر و غیر مثمر در سطح 56 هکتار در دستور کار قرار دارد.