مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از اجرای 10 پروژه بیولوژیک، بیومکانیک و حفاظت و قرق در بخش مرتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازما جنگل ها و مراتع به نقل از ایسنا- رضا احمدی با اعلام این خبر، اظهار کرد: 10 پروژه بیولوژیک، بیومکانیک و حفاظت و قرق در بخش مرتع از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 98 اجرایی شد.

وی با بیان اینکه امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی میزان 5028 هکتار از مراتع سطح استان تحت عملیات اصلاحی، احیایی و حفاظت و قرق قرار گرفت، گفت: مجموع عملیات اصلاحی و احیاء در قالب پروژه‌های بذرکاری، کپه‌کاری و بذرپاشی در 11 حوزه آبخیز با اعتباری بالغ بر 11190 میلیون ریال به انجام رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: در اجرای این پروژه مدیریت چرا به منظور کنترل ورود دام به مراتع قشلاقی تعداد 35 پست کنترل ثابت و سیار در سطح استان به مدت 60 روز با جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مراتع قشلاقی استان مانع از تخریب مراتع و استفاده زودهنگام دام از آن شدند.

احمدی گفت: این پروژه‌ها با اعتباری معادل 630 میلیون ریال با به کارگیری 8400 نفر روز و 24 دستگاه خودرو انجام گرفت.