مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ۷۳ تن انواع محصولات جنگلی قاچاق در سطح استان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- سعدی نقشبندی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون مربوط به قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی، ۱۶ فقره پرونده به میزان ۷۳ هزار و ۳۵ کیلوگرم در این بخش تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

وی با بیان اینکه در همین مدت ۷۶۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان نیز رفع تصرف شد، افزود: یک هزار و ۴۹ فقره پرونده در این خصوص تشکیل و بر اساس اجراییه صادره واحدهای اجرای احکام دادگستری شهرستان‌ها اجرایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: در این مدت جرایم و تخلفات ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص قطع درختان، ۱۰۴ فقره پرونده به میزان ۱۰ هزار و ۵۷۷ اصله درخت و نهال و در اجرای ماده ۴۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز ۳۱ فقره پرونده برای یک هزار و ۵۳۰ بوته کنی تشکیل شده است.

نقشبندی یادآور شد: برای برخورد با تخریب و تصرف در اراضی منابع طبیعی تاکنون یک هزار و ۷۵ فقره پرونده برای مساحتی در حدود ۸۹۱ هکتار تشکیل شده که در اجرای مفاد ماده ۵۵ و تخریب و تصرف عدوانی بوده و در مقایسه مدت مشابه سال گذشته، ۳۵۹ فقره افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در شرایط مطلوب صیانت و حفاظت از هر ۱۰ هزار هکتار جنگل و هر ۵۰ هزار هکتار مرتع به تفکیک یک نفر نیروی آموزش دیده و متخصص نیاز دارد و انتظار می‌رود خود مردم و فعالان منابع طبیعی به عنوان حافظان انفال الهی در این خصوص همکاری و مشارکت فعالانه در حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند تا بتوان این ثروت‌های خدادادی را به خوبی حفاظت کرد.