مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی طرحهای آبخیزداری استان، گفت: تا پایان امسال ۲۰ طرح در گیلان به بهرهبرداری میرسد که مهمترین آنها در شهرستانهای رودسر، آستارا، شفت و املش است.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- محسن یوسفپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اعتبارات طرحهای آبخیزداری استان گیلان، اظهار کرد: امسال ۳۶.۵ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای منابع طبیعی استان تخصیص یافته است که عمده آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه آبخیزداری است.

وی با بیان اینکه ۲۲.۵ میلیارد تومان از اعتبار مذکور برای اجرای ۳۷ طرح آبخیزداری و هفت طرح مرتعداری هزینه میشود، گفت: تاکنون شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۳۰ درصد اعتبارات ابلاغی به استان اختصاص یافته است   .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به اجرای طرحهای آبخیزداری در ۲۰ حوضه آبخیز گیلان، تصریح کرد: بندهای گابیونی، خشکهچین ملاتی و چپری، نهالکاری، بذرکاری، بذرپاشی، کپهکاری و تراسبندی در دامنهها از طرحهای آبخیزداری است که در گیلان اجرا میشود.

یوسفپور از اجرای طرحهای آبخیزداری مذکور در مناطق جنگلی و مراتع شهرستانهای صومعهسرا، فومن، تالش، ماسال، شفت، آستارا، رودبار، املش، رضوانشهر و رودسر خبر داد و اضافه کرد: شاهد پیشرفت ۸۰ درصدی پروژههای آبخیزداری استان هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی برخی از طرحهای آبخیزداری و مرتعداری استان، متذکر شد: تا پایان امسال ۲۰ طرح در گیلان به بهرهبرداری میرسد که مهمترین آنها در شهرستانهای رودسر، آستارا، شفت و املش است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای آب‌های زیرزمینی، افزایش دبی چاه‌ها و قناتها، توسعه کشاورزی و افزایش پوشش گیاهی را از مهمترین مزایای اجرای طرحهای آبخیزداری دانست و اظهار کرد: گیلان جزو استانهای سیلخیز کشور است، اما در سیلاب بهار ۹۸ دچار حادثه نشدیم که نشاندهنده اهمیت اجرای پروزههای آبخیزداری است.