دکتر خسرو شهبازی سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان با هم دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر خسرو شهبازی که به استان کرمان سفر کرده بود در دیدار با استاندار کرمان گفت: افتتاح ۱۳۵ پروژه کشاورزی و ۲۳ طرح منابع‌طبیعی و آبخیزداری هدیه جهاد کشاورزی به مردم استان کرمان در دهه فجر است و امیدواریم این پروژه‌ها بتوانند در معیشت روستاییان و تولید کشاورزی نقش خوبی ایفا کنند.
سرپرست سازمان جنگل‌ها به اثربخشی پروژ‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری در بهبود وضعیت پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در استان کرمان، ضرورت اجرای پروژ‌ه‌های آبخیزداری و آبخوانداری را زیاد کرده است و خوشبختانه اعتبارات صندوق توسعه ملی در دو سال گذشته تحرک خوبی به توسعه این پروژه‌ها داده است.
شهبازی افزود: استان کرمان ظرفیت خوبی برای استفاده از توان بخش خصوصی و خیرین در اجرای پروژه‌های منابع‌طبیعی و آبخیزداری و نهالکاری و توسعه فضای سبز دارد. 
استاندار کرمان نیز در این دیدار برای کمک به توسعه پروژه‌های آبخیزداری اعلام آمادگی کرد.
دکتر محمد جواد فدایی همچنین با اشاره به وسعت زیاد مناطق بیابانی و ضرورت توجه به مالچ‌پاشی خواستار سرعت بیشتر در اجرای اقدامات بیابانزدایی و کنترل کانون‌های بحرانی بیابانی شد.