سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در طرح تنفس جنگل نباید صرفا به منافع چند شرکت بهره بردار و یا ساکنین جنگل متوسل شد بلکه باید به منافع ملی و عمومی جامعه توجه ویژه کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خسرو شهبازی امروز در نشست علمی تنفس جنگل، بررسی موانع، چالش‌ها و راهکارها که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد گفت: جنگل‌های شمال کشور، بزرگ‌ترین دارایی ایران است و طرح تنفس جنگل بار‌ها در مجامع دانشگاهی و علمی چکش کاری شده و این طرح با نگاه منافع ملی تدوین شد و به صورت قانونی مصوب و اجرا شد.
وی افزود: در سال ۱۳۳۴ وسعت جنگل‌های شمال کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار بوده که در دهه هفتاد به کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار کاهش یافته که جنگل‌های شمال کشور را وارد بحران کرد.
سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و ابخیزداری کشور با اشاره به اینکه با اجرای برنامه‌های حفاظتی توانستیم در ۲ دهه اخیر وسعت جنگل‌ها را به حدود ۲ میلیون هکتار برسانیم، افزود: این نشان می‌دهد که در موضوع حفاظت خوب عمل کردیم.
شهبازی با اشاره به برداشت 60 مییلون مترمکعب چوب طی 60 سال از جنگل ها، اجرای طرح تنفس جنگل را فرصتی برای احیاء جنگل‌ها و برنامه ریزی برای نهالکاریِ گونه‌های جنگلی دانست.
سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: هنوز مشخص نیست پس از ۶ دهه بهره برداری چرا قطع  ۲ ساله این بهره برداری منجر به رنجش برخی شده است در حالیکه جنگل‌های ما در حال حاضر شرایط خوبی ندارند و در شرف تخریب هستند.
شهبازی با بیان اینکه برخورد ما با حوزه‌های منابع طبیعی توسط مجامع بین المللی رصد می‌شود، گفت: در حال حاضر جنگل‌های مازندران به صورت مستمر توسط مجامع علمی دنیا پایش می‌شود و نه تنها کارشناسان داخلی، بلکه کارشناسان خارجی نیز بر حال ناخوش جنگل‌های هیرکانی در ایران اذعان دارند.
وی اعلام کرد: با پیگیری و حمایت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه، دستمزد نیروهای حفاظتِ جنگل، تا پایان امسال پرداخت می‌شود.
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هم در این نشست گفت: نگاه تک بعدی، نه تنها طرح تنفس جنگل را از مسیر اصلی آن خارج خواهد کرد، بلکه ممکن است اکوسیستم شمال کشور را به خطر بیاندازد.
اسدالله تیموری تاکید کرد: مدیریت جنگل مدیریت اکوسیستم با مولفه خاص است و برای درستی به مدیریت مثبت در این اکوسیستم باید به صورت همه جانبه به آن نگریست.
وی افزود: امروزه در سراسر جنگل‌های مازندران در حال تخلیه زباله هستیم که بیش از بهره برداری به جنگل‌های شمال کشور آسیب می‌زند.