سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از کوتاه شدن دست متصرفان از 11940 مترمربع اراضی ملی این شهرستان واقع در پلاک های آئینه ورزان و آرو خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران جمشید جویباری با اعلام این خبر افزود: در ادامه برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان و متعرضان به عرصه های ملی و منابع طبیعی، حدود 9042 مترمربع از این اراضی ملی تصرف شده در اجرای سه فقره حکم قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: حدود 2898 مترمربع دیگر از این اراضی در اجرای یک فقره تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع بازپس گیری و به دولت بازگردانده شد.

جویباری ارزش ریالی این اراضی رفع تصرف شده را حدود 60 میلیارد ریال برآورد کرده است.