سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مدیران منابع طبیعی استان های جنوبی خواست تمام توان خود را برای مبارزه با ملخ های صحرایی که بخش زیادی از اراضی کشاورزی، فضای سبز و منابع طبیعی این استان ها را درگیر خود ساخته است بکار گیرند. 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، خسرو شهبازی روز چهارشنبه در نامه ای به ادارات کل منابع طبیعی استان های جنوبی؛ بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، کرمان و فارس از مدیران این استان ها خواست با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان های مربوطه و پایش مستمر عرصه های منابع طبیعی و تعیین عرصه های آلوده و بحرانی همه توان خود را با تکیه بر دانش فنی و کارشناسی جهت مقابله با ملخ های صحرایی بکار بگیرند.


***

چند سالی است ملخ های صحرایی به عنوان مهمان ناخوانده از اواخر دی و اوایل بهمن ماه از شبه جزیره عربستان، امارات و عمان به سمت ایران حرکت می کنند و پس از پیمودن کیلومتر ها مسافت، بخش های گستردهای از فضای سبز استان‌های جنوبی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
این ملخ های صحرایی که نواحی زیادی از خرمشهر در خوزستان تا چابهار در سیستان و بلوچستان و نواحی از استان های فارس، بوشهر، کرمان، جنوب کرمان و هرمزگان را درگیر خود کرده است با توجه به عمق آلودگی، امروز خطری جدی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد کرده است.