سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با ارتقای اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در منابع طبیعی و تقویت حضور ‏میدانی یگان حفاظت سازمان در عرصه‌های منابع‌طبیعی، راه را بر سودجویان منابع‌طبیعی خواهیم بست.‏
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، دکتر مسعود منصور روز شنبه در جلسه شورای  حفاظت از منابع‌طبیعی خاطرنشان ‏کرد: در طرح حفاظتی جدید، نیروهای حفاظتی را بر اساس مناطق بحرانی، نیمه بحرانی و عادی ساماندهی خواهیم کرد تا بر اساس این ‏منطقه‌بندی به حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بپردازند.‏
سرپرست سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: فرماندهان یگان حفاظت در ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها باید از نیروهای نظامی باشند اما در ‏شهرستان‌ها از نیروی رسمی و پیمانی برای سرپرستی یگان استفاده می‌کنیم.‏
منصور گفت: در این روش پشتیبانی کامل از یگان حفاظت مانند یکپارچه‌سازی اطلاعات، تامین تجهیزات، ایجاد فضای رصد با راه اندازی ‏شبکه مونیتورینگ، سامانه هوشمند، طرح‌های مدیریت پیشگیری از حریق و . . . از طریق واحدهای سازمانی ذیربط بعمل آمده تا این ‏نیروها تنها بر حفظ و مراقبت از منابع طبیعی کشور و اطفای حریق تمرکز داشته باشند.‏
منصور اظهار داشت: از خرداد ماه امسال برای کلیه نیروهای گشت و مراقبت کلاس‌های آموزشی با عنوان آشنایی با مبانی حقوق، ‏مقررات و قوانین منابع طبیعی برگزار می‌شود.‏
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این طرح انتخاب نیروهای حفاظتی بر اساس صلاحیت انجام خواهد گرفت، بر این نکته که محل ‏خدمت نیروهای حفاظتی، عرصه‌های منابع‌طبیعی است نه ساختمان اداری تأکید کرد.‏
وی تاکید کرد: نیروهای یگان حفاظت برای حراست، گشت و مراقبت باید دارای لباس فرم متحدالشکل، وسایل نقلیه مناسب، وسایل و ‏تجهیزات دفاع شخصی، کارت شناسایی و حکم  باشند.‏
منصور گفت: صلاحیت اخلاق حرفه‌ای و تعلق خاطر به منابع طبیعی کشور اولین شاخص ما برای انتخاب نیروهای حفاظتی است. ‏
سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه، معاونت حفاظت و امور اراضی، یگان حفاظت، دفاتر حقوقی، ترویج، ‏بازرسی و مهندسی مطالعات را موظف کرد دستورالعمل‌های حفاظتی را مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه، پشتیبانی، نحوه تأمین اعتبار و ‏تقسیم‌بندی عرصه‌ها به بحرانی، نیمه بحرانی و عادی تهیه تا پس از تأیید نهایی به ادارات کل منابع‌طبیعی استان جهت اجرا ابلاغ گردد.‏