مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در حاشیه جلسه شورای معاونین این اداره کل گفت: با مساعدت دکتر خادمی استاندار استان، مجوز ۱۰۰ ساعت پرواز به منظور پایش جنگل ها، حفاظت و پیشگیری از حریق اخذ و تامین اعتبار گردیده است.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- شیرزاد نجفی اظهار کرد: از اوایل خرداد بایستی تمامی کشیک های یگان حفاظت از منابع طبیعی در راستای پیشگیری از حریق فعال شده و با توجه به غنی بودن پوشش گیاهی، مراقبت ها بایستی دو چندان شود.

وی به مصوبات جلسه قبل از قبیل، ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های استانی و ملی در سال ۹۹، بررسی برنامه های ۹ گانه جهش عملکرد در سال ۹۹ و پیشگیری از حریق گریزی زد و افزود: خوشبختانه به دستور معاونت عمرانی استاندار، هلال احمر مکلف گردیده تا آذوقه افراد در عرصه را تامین نماید.

نجفی به نامگذاری دو پارک جنگلی به اسم های شهدای منابع طبیعی و شهدای مدافع حرم نیز اشاره ای داشت و تصریح کرد: همه ما موظفیم در پیشبرد اهداف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گام های مفیدی برداریم و به شکلی عمل نماییم که جهش عملکرد در سال ۹۹  کاملا مشهود باشد.

گفتنی است که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در پایان برنامه ریزی برای پیشگیری از حریق، حفاظت و نگهداری از جنگل های سنواتی، تقویت نیروهای یگان، طرح های آبخیزداری و صیانت از جنگلها و مراتع را از اقدامات مهم این اداره کل دانست.