رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه بدلیل تخصیص اعتبارات اطفای حریق جنگل‌ها ‏و مراتع تشکر و قدردانی کرد.‏

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر مسعود منصور طی نامه‌ای به دکتر نوبخت از ‏مساعدت سازمان برنامه در حفاظت و صیانت از منابع‌طبیعی تقدیر و تشکر نمود.‏

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها در این نامه آورده است: بدین وسیله از طرف خود و کلیه نیروهای ساعی و ‏خدوم منابع‌طبیعی کشور از مساعدت جنابعالی و همکاران محترم در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور، تقدیر و تشکر ‏می‌نمایم. بدیهی ‏است این سازمان، در انجام وظایف مهم و حاکمیتی خود، همواره نیازمند حمایت و پشتیبانی ‏جنابعالی و ‏همکاران آن سازمان بویژه از نظر تامین اعتبارات آتی می‌باشد.