مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: با گرم شدن هوا پوشش گیاهی خشک و ضلع مثلث حریق فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- امید ذاکری گفت: با شروع فصل گرما عرصه‌های جنگلی و مراتع در معرض حریق بوده و همچنین عامل انسانی نیز یکی دیگر از مهمترین عوامل حریق در عرصه‌های منابع طبیعی است.

وی افزود: آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع سبب می‌شود جان اهالی روستا در معرض خطر قرار گیرد همچنین سبب از بین رفتن پوشش گیاهی درختان، از بین رفتن ارزش تجاری درختان، آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی، زمینه‌ساز فرسایش خاک و تسریع در ایجاد آفات گیاهی خواهد شد.

ذاکری بیان داشت: با توجه به اهمیت حفظ و حراست از اراضی ملی و گستردگی وسعت استان هرمزگان و اهمیت گیاهان داروئی و مراتع که از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد مقرر گردید گشت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، دهیاری ها وگروههای مردم نهاد کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با مبانی حقوق، مقررات و قوانین منابع طبیعی در قالب یک نشست مشترک در جهت مبارزه با این موضوع اقدامات موثر را به عمل آوریم.