اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در بخش مرکزی و مشهد مرغاب شهرستان خرم بید علاوه بر کنترل سیلاب ، موجب افزایش رونق اقتصادی و سطح زیر کشت اراضی محدوده این پروژه ها نیز شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم بید با اشاره به نقش مؤثر فعالیت های آبخیزداری در مدیریت رواناب آب  ها و تغییر رفتار سیلاب های مخرب فصلی در این شهرستان اظهار کرد: فعالیت های آبخیزداری و  آبخوان داری در بخش مرکزی و مشهد مرغاب خرم بید از جمله پروژه کنترل سیلاب له شور و قاسم آباد و محمودآباد باعث کنترل سیلاب و در نهایت افزایش سطح زیر کشت اراضی حوضه آبخیز شده است.

خانعلی کریمی خرمی با اشاره به اثربخشی این پروژه ها، به آبگیری چاه های نیمه عمیق پایین دست بندهای خاکی قشلاق و صالح آباد و تنگ خضری شهرستان اشاره کرد و افزود : برای مثال پروژه تنگ قلی و تنگ خضری در بارندگی و سیلاب سال جاری با بهترین عملکرد باعث کنترل سیلاب ورودی به شهر قادرآباد و در ادامه باعث تغذیه خوب چاه های کشاورزی پایین دست شده است.

وی افزود: در این راستا اجرای پروژه چکدم رسوبگیر حوزه شهری دستجرد و محمدآباد و سرخابی این شهرستان نیز باعث کنترل رسوب و کاهش آستانه فرسایش و کمک به تغذیه سفره های آب زیرزمینی در پشت چکدم ها شده که این موضوع نیز به وضوح قابل مشاهده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم بید بر ضرورت انجام اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری تاکید و خاطرنشان کرد: انجام اینگونه پروژه ها نقش مؤثری در مدیریت رواناب ها و جلوگیری از وقوع سیل و خسارت ناشی از آن به شهرها و روستا ها، کنترل رواناب ها، کنترل فرسایش خاک، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و احیاء قنوات و چاه های زیردست و نیز تلطیف آب و هوا و ایجاد مناظری زیبا و تفرجی برای گردشگران خواهد شد.