مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: ۴۵ هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در استان با تخصیص ۷۳ میلیارد تومان اعتبار اجرایی شد.
علیرضا نصر آبادی روز دوشنبه در توضیح بیشتر به خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها  گفت: در حال حاضر از کل مساحت استان خراسان جنوبی پنج میلیون هکتار بیابان است و این استان دومین استان بیابانی کشور است.
وی بیابان زایی را چالشی بزرگ برای منابع طبیعی استان برشمرد و افزود: اکنون ۸۶ درصد (حدود ۱۳ میلیون هکتار) عرصه های طبیعی استان را عرصه های بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل می دهد.
نصرآبادی همچنین عنوان کرد: این استان جزو پنج استان درگیر با پدیده گرد و غبار، و دارای بیش از ۲۸ کانون بحرانی فرسایش بادی است.

**تهیه یک میلیون و 700 هرار هکتار طرح های بیابان زدایی 

وی گفت: تاکنون برای حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از ۵ میلیون هکتار وسعت بیابان های استان طرح های مقابله با بیابان زدایی انجام شده که یک بسته ی کامل از اقدامات اجرایی و مراقبتی است.
این مسئول منابع طبیعی خراسان جنوبی  با اشاره به اقداماتی که در سالهای گدشته انجام شده است اضافه کرد: با وجود محدودیت های اعتباری که داشتیم عملیات بیابانزدایی را برای حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه های بیابانی اجرایی کردیم.شامل کاشت بذر،احداث هلالی آبگیر ، آبیاری سنواتی و . . .است.
وی افزایش سرانه فضای سبز عرصه های بیابانی و افزایش ذخیره ی نزولات جوی را دو هدف مهم اقدامات بیابان زدایی عنوان کرد.
نصر آبادی  اضافه کرد: بر خلاف تصور عموم آنچه سبب بیابان زایی می شود خشکی هوا نیست بلکه عدم مدیریت صحیح بر زمین و تخریب آن در اثر فعالیت های نابجای انسان است.

**اولین پروژه بین المللی در خراسان جنوبی اجرایی شد
او عنوان کرد: تجربیات و مطالعات نشان می دهد مدیریت صحیح و مناسب بر بیابان ها، به خصوص در نواحی حاشیه ای آنها، تأثیری چشمگیر بر جلوگیری از گسترش این معضل جهانی و کاهش طوفانهای گرد و غبار دارد.
وی با توجه به فعالیت های بین المللی که برای بیابانزدایی در جهان انجام می شود انتخاب خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های ایران برای اجرای طرح ترسیب کربن ارزشمند توصیف کرد و گفت: مهاجران افغان به ویژه در شهرستان زیرکوه تخریب های زیادی را برای منابع طبیعی به وجود آورده بود به همین دلیل اولین پروژه بین المللی برای این استان اجرایی شد که مشارکت جوامع و توانمندسازی آنها این پروژه را در جهان شاخص کرد.


**بازدید ۱۷۰ کشور جهان از پروژه ی ترسیب کربن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به بازدید ۱۷۰ کشور جهان از پروژه ی ترسیب کربن گفت: در سال ۲۰۱۷ این استان یکی از الگوهای برتر اجرای طرح ترسیب کربن شد.در ادامه نیز بحث طرح تعمیم ترسیب کربن اجرایی شد.
به گفته  وی روند اجرای مثبت استان باعث شد سال ۹۶ نیز یک پروژه ی بین المللی دیگر ترسیب کربن در نهبندان اجرایی شود که هم اکنون در حال اجرا است البته علاوه بر پروژه های مشخص بین المللی دیگر که در حال اجراست.
وی ادامه داد: اکنون در همه شهرستان ها اقدامات و طرح های بیابانزدایی اجرایی شده که می توان گفت در تمام استان حدود ۴۵ هزار و ۸۰۰ هکتار انواع مختلف پروژه های مقابله با بیابانزایی در حال اجراست و تا ۹۰ درصد نیز به پایان رسیده است.
وی نهالکاری، مدیریت رواناب، مالچ پاشی، آبیاری سنواتی، احداث بادشکن زنده و غیر زنده ، اجرای و ... را جزو اقدامات انجام شده در این حوزه اعلام کرد.