رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: برای اینکه منابع طبیعی به عنوان ثروت های عمومی و انفال حفظ شود و به سلامت در اختیار آیندگان قرار گیرد، انتقال مالکیت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و تبدیل ثروت های عمومی به خصوصی اشتباهی استراتژیک است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مسعود منصور که در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و جدید این اداره کل سخن می‌گفت افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید داشته اند منابع طبیعی باید در قالب ثروت عمومی حفظ شود و برای نسل های بعدی هم بماند که با توجه به منویات ایشان، حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از این منابع ارزشمند به عنوان اقدامی استراتژیک به جدیت از سوی سازمان جنگل ها دنبال می شود تا همه مردم از این منابع منتفع شوند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان جنگل ها حفاظت از عرصه‌های ملی است، وجه قالب در امر حفاظت را وجه فنی دانست و در این باره اظهار داشت: در کنار حفاظت فیزیکی و برخوردهای قضائی و قانونی با متعرضان به عرصه های ملی و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه های منابع طبیعی که به شدت در دستور کار قرار دارد، سازمان جنگل ها به وجه فنی در حفاظت از عرصه های ملی نگاه و توجه ویژه ای داشته تا فعالیت های منابع طبیعی به صورت ضابطه مند انجام شود.
این مسئول منابع طبیعی کشور در ارتباط با وجه فنی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی برای نمونه به اجرای طرح های مرتعداری اشاره کرد و یادآور شد: وقتی در سطح مراتع که بزرگترین اکوسیستم تحت مدیریت سازمان جنگل ها است طرح های مرتعداری توسط مجریان این طرح ها اجرا می شود، علاوه بر بهره برداری و انجام عملیات احیائی از سوی مجریان، مقوله حفاظت از این عرصه ها نیز شکل می گیرد و ما نقش نظارتی را در اجرای این طرح ها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در سال جهش تولید 9 محور کاری با عنوان «طرح 9 در 99» تدوین و به همه ادارات کل منابع طبیعی استان ها جهت اجرا ابلاغ شده است که با برنامه ریزی و اجرای این طرح ها اقدامات سازمان جنگل ها از سرعت قابل توجهی برخوردار می شود.
منصور به برخی هدفگذاری ها برای اقدامات پیش رو اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به ضرورتی که احساس می شود امسال اجرای طرح کاداستر برای 32 میلیون هکتار از اراضی ملی کشور هدفگذاری شده و همچنین در خصوص زراعت چوب که از منظر تولید، اشتغال و حفاظت بسیار مهم است برای 30 هزار هکتار پیش بینی شده است.
رئیس سازمان جنگل ها با تأکید بر تهیه طرح های مرتعداری به صورت تلفیقی و چند منظوره تصریح کرد: مراتع بستر مناسبی برای تولید و پرورش گیاهان داروئی محسوب می شوند که امسال در نظر است برای 15 میلیون هکتار از مراتع طرح های مرتعداری تهیه شود.
وی در ادامه اضافه کرد: در استان تهران علاوه بر اقدامات جهشی که در حال انجام است، مواردی همچون دامنه جنوبی البرز که دارای پشتوانه قانونی و معنوی بوده باید از لحاظ بعد حقوقی و حفاظتی مد نظر جدی قرار گیرد و موضوع احاله مدیریت بهره وری بوستان های جنگلی نیز تعیین تکلیف شود.