رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نوشهر- رويان از پايان كاداستر (حدنگاري) اراضي ساحلي در اين شهرستان خبر داد و افزود: اراضي حدنگاري شده براي اخذ سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به اداره ثبت شهرستان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت-  وحيد مشايخ در نوشهر با اشاره به اينكه با اخذ سند جلوي تجاوزات احتمالي به اراضي ساحلي گرفته مي شود، تصريح كرد : براساس قانون، اراضي ساحلي در حريم 60 متري دريا قابل تمليك نيست و بر اساس قانون نسبت به ابطال سند اقدام خواهيم كرد. 

 اين مقام مسئول در حاشيه تخريب يك واحد مسكوني در ساحل "كپورچال" نوشهر گفت: اين واحد مسكوني براساس رأي صادره از دادگاه و با حضور نمايندگان قضايي و انتظامي تخريب شد . 

به گفته مشايخ با تخريب اين واحد مسكوني حدود سه هزار و 200 مترمربع ازعرصه ساحلي آزاد سازي و به وضع سابق اعاده شد . 

رئيس اداره منابع طبيعي نوشهر با اعلام اينكه از سال 1394 تاكنون 318 هزار مترمربع اراضي ساحلي در حوزه اين شهرستان آزاد سازي شد، تصريح كرد: از 50 كليومتر طول ساحل نوشهر مقدار 40 كيلومتر آن ازاد سازي شد كه حدود شش كليومتر از اين اراضي در يد نهادها و سازمان دولتي و دستگاههاي نظامي است .

وي خاطر نشان كرد: با دستور استاندار مازندران و پيگيري مسئولان ذيربط در حال بازپس گيري اين اراضي هستيم .