رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار گفت: پروژه آماده سازی، نهالکاری، آبیاری و مراقبت منطقه کهک شهرستان گرمسار با اعتبار یک میلیارد ریالی در حال اتمام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان- عرب معصومی ضمن بیان اینکه پروژه‌های بخش بیابان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد، وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰درصد مساحت شهرستان را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد، گفت: هدف از اجرای پروژه‌های بیابان حفظ و احیای مراتع و تقویت پوشش گیاهی مناسب است.

وی افزود: بالغ بر ا میلیارد ریال اعتبار برای عملیات بیابان زدایی به این شهرستان اختصاص یافت.

عرب معصومی ابراز داشت: این اعتبارات در بخش‌های نهالکاری ۲۵۰هکتار، مدیریت هرزآب ۱۵۰هکتار، بذرکاری در ۱۵۰هکتار و احداث بادشکن اطراف مزارع ۱۰کیلومتر هزینه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار  در پایان بیان کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی، افزایش پوشش گیاهی، حفظ تعادل بین دام و مرتع از مهم‌ترین اهداف منابع طبیعی است.