نشست اعضای شورای راهبردی خاک کشور صبح امروز دوشنبه برای تدوین برنامه راهبردی مدیریت و حفاظت خاک کشور با دستور ارائه گزارش برنامه راهبردی خاک توسط دکتر نیک کامی رییس پژوهشکده خاک و آبخیزداری و گزارش اقدامات اجرایی و برنامه‌های سازمان جنگل‌ها در خصوص مدیریت و حفاظت خاک توسط دکتر هوشنگ جزی برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، پیش نویس آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت خاک که خردادماه سال گذشته در کمیته راهبردی خاک مورد بررسی  و تصویب قرار گرفت، جهت اجرا توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید. 
در قانون حفاظت خاک  پیش بینی شده است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست آیین‌نامه اجرایی قانون را تنظیم و به هیات دولت جهت تصویب ارائه نماید. 
در این نشست دکتر مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهندس اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، دکتر بازرگان رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر نیازی معاون سازمان امور اراضی کشور، دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز، دکتر گرجی رییس انجمن علوم خاک ایران، دکتر گرشاسبی معاون آبخیزداری، دکتر هوشنگ جزی مدیر کل حفاظت خاک، دکتر اسدی رییس موسسه تحقیقات آب و خاک و دکتر میرزاوند مدیرکل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.