سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با توفان‌های ماسه‌ای و گرد و غبار با سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) سند همکاری امضاء کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، ایران یکی از شش کشور همکار طرح بین منطقه‌ای فائو با عنوان تسریع سرمایه‌گذاری و اقدامات به منظور ارتقای تاب آوری بخش کشاورزی در برابر توفان‌های ماسه و گرد و غبار است.
این طرح قرار است با منابع اعتباری فائو در سه کانون گرد و غبار در کشورهای ایران، عراق، کویت، چین، مغولستان و الجزایر در منطقه خاورمیانه، شمال چین و شمال آفریقا با هدف سرمایه‌گذاری جهت کنترل زیانبار گرد و غبار جهت بهره‌وری در بخش کشاورزی انجام شود.
تدوین یک برنامه جامع اجرایی در کشورهای مزبور و شناسایی منابع بین‌المللی و ملی لازم برای اجرای برنامه جامع نتایج مهمی است که در دستور کار پروژه همکاری فنی قرار دارد.
این سند همکاری توسط دکتر مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده نهاد مرجع ملی و آقای «جرالد بوده کر»نماینده فائو در جمهوری اسلامی به امضاء رسیده است.