معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای تحقق اهداف راهبردی سازمان در سال جهش تولید از عملکرد منابع طبیعی استان ها گزارش گرفته می شود.
بهمن افراسیابی به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها گفت: هر هفته به صورت منطقه‌ای از طریق ویدئو کنفرانس بر حسب اولویت با تعدادی از روسای ادارات حفاظت، ممیزی اراضی و استعدادیابی منابع‌طبیعی استان‌ها نشست برگزار کرده و نظرات و گزارشات عملکردی استان‌ها در خصوص کاداستر اراضی ملی، مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان جنگلی و گیاهان مرتعی و ساماندهی نیروهای حفاظتی گزارش دریافت می‌شود.
افراسیابی همچنین گفت: این نشست توجیهی و مجازی با روسای بخش معاونت حفاظت و امور اراضی استان‌های تهران، اصفهان، قم، سمنان، یزد و البرز برگزار و عملکرد این استان‌ها مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این جلسات هر هفته برای گزارش گیری از میزان عملکرد و پاسخگویی به ابهامات با تعدادی از ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها برگزار می‌شود.