... دیروز آخرین روز تابستان قرن بود و امروز پاییز دامن کشان با خش خش برگ ها از راه رسید تا به طبیعت جلوه ای دوباره بخشد+ تصویر