معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با جمعی از درخواست کنندگان ملاقات مردمی دیدار و به مشکلات آنها رسیدگی کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این دیدار چهره به چهره که امروز، سه شنبه، در محل سازمان جنگل ها انجام شد، 10 نفر از اقشار مختلف مردم در دیدار با دکتر مسعود منصور، مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند.

در این دیدارها، دکتر منصور ضمن بررسی مشکلات مردمی، راهکارهای قانونی را ارائه کرد و موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شد.