رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به اتفاق معاونین این سازمان از مجتمع اداری- آموزشی منابع طبیعی مهندس ساعی کلارآباد بازدید کرد.

دکترغلامی راد با بازدید از محوطه مجتمع و ساختمان اداری، کلاس های آموزشی، خوابگاه و رستوران از نزدیک در جریان مشکلات مالی و اعتباری این مجتمع قرار گرفت و گفت: برای رفع مشکلات بیشتر این مجتمع آموزشی اعتبارات ویِژه در نظر گرفته می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجتمع آموزشی منابع طبیعی مهندس ساعی،این بازدید به دعوت مهندس نادعلی محمدپور سرپرست مجتمع آموزشی و توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی کلار آباد انجام شد.