عرضه نهال رایگان یا شناسه دار و همچنین تسهیلات با سود 13درصد، تنفس چهار ساله و دوره بازپرداخت هشت ساله، از مشوق های زراعت چوب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع به نقل از خبرگزاری صدا و سیما- مسئول زراعت چوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان اینکه محدودیت های تامین چوب و از سوی دیگر افزایش سرانه مصرف چوب در کشور، سازمان جنگل ها را به سمت زراعت چوب، سوق داده است افزود: تعهد استان خراسان شمالی در این حوزه، 360 هکتار است که با توزیع 540هزار اصله نهال از گونه سریع الرشد صنوبر ( گونه نیگرا)  تحقق می یابد.

در سنوات گذشته سالانه به طور متوسط 70 تا 100هزار اصله نهال صنوبر برای زراعت چوب بین کشاورزان و علاقه مندان استان توزیع شده است.

شهرام عسگری افزود: مشوق ها در این بخش، عرضه نهال رایگان یا شناسه دار و همچنین تسهیلات با سود 13درصد، تنفس چهار ساله و دوره بازپرداخت هشت ساله است.

وی تسهیلات به ازای هر هکتار زارعت چوب را 9 میلیون اعلام کرد و گفت: شهرستان های فاروج، شیروان و مانه و سملقان در این بخش مستعدتر هستند.

طول دوران اجرای طرح زراعت چوب 10 تا 15 سال است که برداشت درختان به میزان حاصلخیزی خاک، کیفیت و میزان آبیاری و نحوه انجام عملیات های داشت در طول دوره بستگی دارد.