مراسم بهره‌برداری از طرح ۸ هزار هکتاری مدیریت رواناب در ماهشهر با حضور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح ۸ هزار هکتاری مدیریت رواناب در ماهشهر استان خوزستان که توسط سازمان بسیج سازندگی خوزستان اجرایی شده است، گفت: بسیج سازندگی سازمان‌دهی‌کننده خوب برای مشارکت مردم و جوامع محلی در اجرای پروژه‌هاست و تا کنون در اجرای حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار پروژه‌های متنوع منابع‌طبیعی و آبخیزداری با سازمان جنگل‌ها همکاری نموده است.
دکتر منصور به تأثیر فرسایش آبی و بادی خاک در اقتصاد و جامعه اشاره کرد و گفت: با اجرای پروژه‌های منابع‌طبیعی از جمله پروژه‌های آبخیزداری و مقابله با بیابانزایی می‌توان فرسایش خاک را کاهش داد و باعث تداوم زندگی و کار در مناطق تحت پوشش شد.
وی افزود: پروژه‌های مختلف منابع‌طبیعی با مشارکت مردم و توسط مردم اجرایی می‌شود و این مشخصه‌های توسعه درونزا در این حوزه است.
مهندس کوروش کیانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان نیز در این مراسم گفت: مشاور این پروژه، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و مجری آن سازمان بسیج سازندگی است.
کورش کیانی افزود: از مساحت ۳۵۰ هزار هکتار کانون‌های ریزگرد‌ها در استان خوزستان، تا کنون ۲۳۰ هزار هکتار در قالب پروژه‌های بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی تثیبت و پایدارسازی و جلوی تخریب آن گرفته شد.
وی ادامه داد: با همت و کار جهادی این موفقیت حاصل شد که امسال منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان مراقبت و نگهداری از ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار جنگلکاری‌های دستی و ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار نهال کاری را انجام داد.