مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری از اختصاص بودجه ۳ میلیارد تومانی برای مقابله با بیابان ‌زایی در شهرستان طبس خبر داد.

جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در گفت و با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، گفت: مجموعه ای از فعالیت‌ های مقابله با بیابان زایی در سطح ۶۰۰ هکتار از بیان های این شهرستان انجام می شود.
او افزود: استفاده از روش مالچ پاشی باعث ایجاد شرایط موقت بیابان زدایی می شود اما در کنار سایر روش ها از جمله بادشکن ‌های کوتاه و بلند، تله‌ های رسوب گیر، و نهال کاری باعث پایداری این اقدامات خواهد شد.
جعفریان بیان کرد: در این منطقه خاص حداقل ۶۰۰ هکتار از فعالیت ‌های اجرایی مقابله با بیابان ‌زایی از جمله فعالیت ‌های مکانیکی و فعالیت ‌های بیولوژیکی با هدف توسعه زمینه های زیرساختی انجام می شود تا از این طریق بتوانیم یک ایمنی مناسب و قابل توجهی برای جاده، خطوط راه‌آهن، پایگاه امداد و نجات و مسجد شکر در این منطقه  داشته باشیم.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: موضوع مقابله با بیابان زایی و کاهش مخاطرات و پیامد‌های خسارت زای فرسایش بادی نظیر هجوم ماسه ‌های روان از دیر باز یکی از چالش‌ های موجود در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بوده است.

٢٩ میلیون هکتار از عرصه ‌های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی
او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۹ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است بیان کرد: از این میزان حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به لحاظ خسارت به منابع زیستی انسانی به عنوان کانون بحران فرسایش بادی شناخته شده است.
جعفریان ادامه داد: شهرستان طبس سهم قابل توجهی در این حوزه دارد که حدود یک میلیون هکتار از مناطق تحت تأثیر بحران فرسایش بادی کشور فقط در این شهرستان واقع شده است.
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه هجوم ماسه‌ های روان خسارت‌ های قابل توجهی را به ایمنی این مناطق وارد می‌کند تصریح کرد: متاسفانه این موضوع خسارت‌ هایی را در بخش راه آهن و تصادفات جاده‌ای و سایر تاسیسات ایجاد کند.